Đào tạo Đại học Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
English

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ, kỹ thuật Điện tử – Viễn th...

Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kỹ thuật ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông (CNĐTTT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo.

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: …

Đọc tiếp »