Khoa học công nghệ Hội nghị/Hội thảo khoa học
English

Hội thảo về Chương trình đào tạo Kỹ thuật Robot phối hợp giữa Đại học ...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Kĩ thuật Robot tại Trường Đại …

Đọc tiếp »

ATC 2016 – The 2016 International Conference on Advanced Technol...

October 12-14, 2016, Hanoi city, Vietnam
The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) is an annual conference series, co-organized by the Radio Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communications Society (IEEE ComSoc). The goal of the series is twofold: to foster an international forum for scientific and …

Đọc tiếp »

BME-HUST 2016 International Conference on Bio-Medical Engineering

Call For Papers (Download PDF)
Welcome to the BME-HUST 2016 International Conference on Biomedical Engineering, which will be held in Hanoi University of Science and Technology (HUST), Ha Noi, Vietnam.

Biomedical Engineering in Vietnam is a fast growing field. We have received collaborations of our international peers who help us to build up our activities. Therefore, this international …

Đọc tiếp »

2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electro...

Call For Papers (Download PDF)
The International Conference on Communications and Electronics (ICCE) has become a prestige bi-annual international conference series in the area of Electronics and Communications recently. This time, the sixth ICCE (IEEE ICCE 2016) will be organized as a celebration on the occasion of the 60th anniversary of the Hanoi University …

Đọc tiếp »

Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin


Thư mời nộp bài
Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông tổ chức “Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin” (The 2015 National Conference on Electronics, Communications …

Đọc tiếp »

The 6th International Conference on Integrated Circuits, Design, and V...


The 6th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2015)
August 10-11, 2015 – Ho Chi Minh city, Vietnam (http://www.uet.vnu.edu.vn/icdv)
Organized in conjunction with VJMW 2015
The IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV) provides an annual forum for exchanging ideas, …

Đọc tiếp »

Thông báo hội thảo REV 2013 – KC01

Kỷ niệm 25 năm thành lập (17/12/1988-17/12/2013), Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam (REV) phối hợp với Chương trình Khoahọc, Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước về Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông …

Đọc tiếp »

Lễ ra mắt IEICE Vietnam Section và Xê-mi-na về Công nghệ Thông tin và ...

Với sự phát triển nhanh chóng của Điện tử – Công nghệ Thông tin – Truyền thông trong những năm vừa qua, nhu cầu xây dựng, tạo lập và phát triển môi trường học thuật mang tính cộng đồng trở nên cấp thiết….

Đọc tiếp »

Int’l Workshop WATCN – In conjunction with ICUFN 2013, Jul...

Dear colleagues,
Please find here
http://www.ptithcm.edu.vn/watcn2013/
the first announcement for
The First International Workshop on Advanced Technology for Communication Networks 2013 (WATCN 2013),
organized in conjunction with
The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013),
July 2 – July 5, 2013, Da Nang, Vietnam.
The objective of this workshop …

Đọc tiếp »

ATC/REV 2013: The International Conference on Advanced Technologies fo...

The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC/REV) is an annual conference series, co-organized by the Radio Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communications Society (IEEE ComSoc). The goal of the series is twofold: to foster an international forum for scientific …

Đọc tiếp »
12»