Sinh viên Cựu sinh viên
English

Hoạt động cưụ sinh viên: Cựu sinh viên lớp K44Đ niên khóa 1999-2003 tổ...

Ngày 30/06/2013, Lớp K44Đ, Khoa Điện tử -Viễn thông, niên khóa 1999-2003 đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp.
Tham dự buỗi lễ có PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình- Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang- Chủ nhiệm khoa Điện tử-Viễn thông, PGS.TS Nguyễn Linh Trung- Trưởng phòng …

Đọc tiếp »

Danh sách cựu sinh viên gắn kết với khoa

TT
Họ và tên
Khóa học
Cơ quan công tác

1.
Đinh Chí Hiếu
K40 (1995-1999)
Cục Tần số Vô tuyến điện 

Bộ Thông tin và Truyền thông

2.
Trần Võ Hạnh
K40 (1995-1999)
Bộ Thông tin và …

Đọc tiếp »