Đối ngoại
English

Đối tác

Từ những nhóm nghiên cứu, những hướng nghiên cứu đã định hình và bắt đầu phát triển, bước đột phá tiếp theo là tiếp tục hỗ trợ để tạo dựng được một vài trường phái KHCN có uy tín trong nước và quốc tế. Tận dụng tốt các cơ hội hợp tác với …

Đọc tiếp »

Danh sách giảng viên thỉnh giảng người nước ngoài tại Khoa Điện tử ...

1. GS.TS. Nguyễn Hoàng Hà
Nơi công tác: Đại học Saskatchewan Canada

Thời gian công tác: 15/04/12 – 27/04/12

Mục đích tại Việt Nam:

Tham gia giảng dạy
Trình bày seminar khoa học
Trao đổi xây dựng các đề tài nghiên cứu với Canada
Tư vấn cho Khoa ĐTVT về phát triển nhóm ngành Truyền thông và Mạng

2.  GS. Alain Boucher
Nơi công

Đọc tiếp »

Chiến lược Hợp tác quốc tế 2011 – 2015

Tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, hướng tới công nhận lẫn nhau các chương trình đào tạo và cơ hội học bổng cho sinh viên, học viên cùng nghiên cứu sinh.
Khoa ĐTVT luôn luôn coi các chương trình đào tạo liên kết quốc tế …

Đọc tiếp »