Khoa học công nghệ
English

Mời dự Seminar chuyên đề: “IoT smart sensors”

Nhằm tăng cường trao đổi nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ hợp tác,
Khoa Điện tử – Viễn thông tổ chức Seminar chuyên đề: “IoT smart sensors”
(vào ngày 17/04/2019 tại phòng họp 212, Nhà E3).

Chương trình như sau:
8:30 – 9:00: Đăng ký tham dự
9:00 – 9:10: Lời phát biểu khai mạc của Chủ nhiệm …

Đọc tiếp »

Hội thảo về Chương trình đào tạo Kỹ thuật Robot phối hợp giữa Đại học ...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Kĩ thuật Robot tại Trường Đại …

Đọc tiếp »

Recent Advances in Spatial Modulation

Khoa Điện tử Viễn thông tổ chức seminar với nội dung:

“Recent Advances in Spatial Modulation”

– Người trinh bày: GS. Hikmet Sari

– Thời gian: 9h00 thứ 2 ngày 30-5-2016

– Địa điểm: Trường ĐH Công Nghệ, 144 Xuân Thủy, Hà nội (số phòng cụ thể sẽ thông …

Đọc tiếp »

MASSIVE MIMO: Benefits AND Challenges

Bộ môn Thông tin Vô tuyến tổ chức seminar với nội dung:

“MASSIVE MIMO: Benefits AND Challenges”

– Người trinh bày: PGS.TS Trịnh Anh Vũ

– Thời gian: 9h00 thứ 5 ngày 21-4-2016

– Địa điểm: Phòng 204 nhà G2

Khoa ĐTVT xin thông báo và kính mời các Thầy/Cô, nghiên cứu …

Đọc tiếp »

Video Coding Technology: Brief History, Current Standards and Emerging...

Bộ môn Thông tin Vô tuyến tổ chức seminar về hướng nghiên cứu của TS. Nguyễn
Hoàng Xiêm (cán bộ mới về bộ môn):

1. Tên đề tài: :”Video Coding Technology: Brief History, Current Standards and
Emerging Research Topics”

2. Thời gian, địa điểm: 9h, thứ 5, ngày 07 tháng …

Đọc tiếp »

Approximation Techniques in Network Information Theory

Bộ môn Hệ thống Viễn thông tổ chức seminar khoa học do TS. Lê Sĩ Quốc
trình bày vào:

Thời gian: 14 giờ, thứ 3 ngày 5/4/2016
Địa điểm: Phòng 203, nhà G2
Nội dung: “Approximation Techniques in Network Information Theory”

Khoa ĐTVT xin thông báo và kính mời các Thầy/Cô, …

Đọc tiếp »

ATC 2016 – The 2016 International Conference on Advanced Technol...

October 12-14, 2016, Hanoi city, Vietnam
The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) is an annual conference series, co-organized by the Radio Electronics Association of Vietnam (REV) and the IEEE Communications Society (IEEE ComSoc). The goal of the series is twofold: to foster an international forum for scientific and …

Đọc tiếp »

BME-HUST 2016 International Conference on Bio-Medical Engineering

Call For Papers (Download PDF)
Welcome to the BME-HUST 2016 International Conference on Biomedical Engineering, which will be held in Hanoi University of Science and Technology (HUST), Ha Noi, Vietnam.

Biomedical Engineering in Vietnam is a fast growing field. We have received collaborations of our international peers who help us to build up our activities. Therefore, this international …

Đọc tiếp »

5G Network and Its Enabling Technologies: A Realistic Perspective

Người trình bày:  Prof. Eryk Dutkiewicz và Dr. Diep Nguyen,  School of Computing and Communications, University of Technology Sydney, Australia

Thời gian:  14h30 thứ Ba ngày 15/3/2016

Địa điểm: 212-E3, Trường Đại học Công nghệ – 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cậu Giấy, Hà Nội.

Tóm tắt nội dung:

Future wireless networks are expected to realize the vision of …

Đọc tiếp »

2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electro...

Call For Papers (Download PDF)
The International Conference on Communications and Electronics (ICCE) has become a prestige bi-annual international conference series in the area of Electronics and Communications recently. This time, the sixth ICCE (IEEE ICCE 2016) will be organized as a celebration on the occasion of the 60th anniversary of the Hanoi University …

Đọc tiếp »